Home » Проекти

Проекти

BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейските структури и инвенстиционни фондове.

октомври 2018
П В С Ч П С Н
     
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031